Language : Farsi  |  English
 • سیمای باستان شناسی پایگاه
   
  بی شک محوطه تاریخی بندیان درگز بهمراه تپه پیش از تاریخی " یاریم تپه "  یکی از مهمترین آثار تاریخی شهرستان درگز می باشد. آثاری که به استناد پژوهشهای باستان شناسی باستان شناسان خارجی و داخلی قدمتی چند هزارساله دارند. در این میان محوطه تاریخی بندیان یافته هایی از حضور فعال امپراطوری ساسانی در این بخش از ایران را ارائه می دهد و یاریم تپه همانند کوهی عظیم در میان دشتی آبرفتی و حاصلخیز شواهدی از حضور جوامع پیش از تاریخی در منطقه درگز را ارئه میدهد.

  یاریم تپه 
   یاریم تپه در ساحل غربی رودخانه درونگر، یکی از دو رودخانه اصلی شهرستان درگز، با ارتفاعی بالغ بر 35 متر و وسعتی 10 هکتاری قرار گرفته است. ابعاد وسیع آن، حجم داده های فرهنگی از دوره های مختلف آن موجب گردیده است تا از دیرباز مورد توجه باستان شناسان خارجی و ایرانی گردد به نحوی که شادروان دکتر عزت ا... نگهبان در سال 1347 شمسی اقدام به ثبت ملی این اثر مهم نموده و بعدها در سال 1978میلادی توسط باستان شناسان خارجی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد امری که در سالهای پس از انقلاب شکوهمند ایران نیز توسط باستان شناسانی چون، عمران گاراژیان و محمد شیخ پیگیری گردید.

  محوطه تاریخی بندیان
  محوطه تاریخی بندیان درگز در واقع نه توسط باستان شناسان بلکه توسط کشاورزان بومی و به شکل کاملا اتفاقی در سال 1369 در حین همسطح سازی زمینهایی که امروزه سایت موه بندیان در آن ایجاد گردیده است شناسایی گردید. شروع کاوشهای بندیان درگز در سال 1373 و به سرپرستی استاد مهدی رهبر انجام گرفت که طی 11 فصل در سه پشته اصلی آن (A,B,C ) انجام گرفت و بقایای نیایشگاهی از دوره ساسانی بدست آمد که به استناد کتیبه ها بخشی از یک دستگرد را تشکیل می دهد که  " دستگرد  یزد شاپوران " نام دارد و بهمراه مرو توسط یک دژبان اداره می گردد.

  علاوه بر این بقایای برج خاموشانی از دوره خسرو اول نیز شناسایی و خاکبرداری گردید که در نوع خویش بسیار اهمیت دارد به نحوی که یکی از معدود اسناد باستان شناسی در زمینه نحوه تدفین در دوره ساسانی محسوب می گردد.
  سومین بخشی که در جریان کاوشهای باستان شناختی شناسایی گردیده است بخشی از یک بنای حکومتی است که به دوره خسرو اول منتسب گردیده است و شاهدی است از حضور فعال ساسانیان در این بخش از ایران.

  منبع: عمران گاراژیان، 1378  بررسی باستان شناختی محلهای پیش از تاریخی حاشیه رودخانه درونگر واقع در شمال شرق استان خراسان،پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران دانشگاه تربیت مدرس، منتشر نشده.
  محمد شیخ ،1393، بررسی سیستماتیک یاریم تپه درگز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، منتشر نشده.
  رهبر، مهدی، 1376، کاوش های باستان شناسی بندیان درگز، گزارش های باستان شناسی (1)، تهران:  پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور، صص9-32.
  ـــــــــــــ، 1390: آتشکده بندیان درگز؛ یک بار دیگر، پژوهش های باستان شناسی مدرس 4 و 5: 177-167.
  ­­­­­­­­­­ـــــــــــــ، 1394، آیا امامزاده روستای محمد ولی بیک یک آتشکده است؟، مروری بر باستان شناسی خراسان: مجموعه مقالات سومین همایش باستان شناسان جوان ایران به کوشش شهرام زارع، صص92-98.
   
لینک های مرتبط سایت موزه بندیان درگز شبکه های اجتماعی تماس با ما
استان خراسان رضوی - شهرستان درگز - سایت گردشگی موزه بندیان درگز
تلفن تماس : 46232116 051
دورنگار : 46232117 051
ایمیل : contact@bandiandargaz.ir